Configuratie Alfresco Share

From Wowww mediawiki

Jump to: navigation, search

Aanpassen dashboard default RSS feed

De default rss feed staat in rssfeed.get.config.xml.

Aanpassen default dashboard

Het default dashboard wordt in presets.xml gedefinieerd. Wijzigingen in deze file hebben alleen invloed op nieuwe users.

Personal tools