Installatie Hippo

From Wowww mediawiki

Jump to: navigation, search

Installatie Hippo

Hippo is een opensource CMS, gebasseerd op Java. Hippo is te downloaden via http://www.onehippo.org

Een goede quickstart is te vinden op http://www.onehippo.org/cms7/delve_into/quickstart.html Daar wordt beschreven hoe hippo te installeren is in een Windows- en een Linuxomgeving. In deze handleiding gaan we uit van Linux.

Deze installatie installeert ook een java application container:

cd <directory waar hippo komt te staan>
wget http://repository.hippocms.org/maven2/org/hippoecm/hippo-ecm-quickstart-bin/2.03.00/hippo-ecm-quickstart-bin-2.03.00.tar.gz
tar -zxvf hippo-ecm-quickstart-bin-2.03.00.tar.gz
hippo-ecm/startup.sh

In een bestaande java application container (TOMCAT):

cd /usr/local/tomcat/lib
#Met lynx downloaden, wget werkt op deze site kennelijk niet:
lynx http://repo1.maven.org/maven/geronimo-spec/jars/geronimo-spec-jta-1.0-M1.jar
cd ../webapps/
wget http://repository.hippocms.org/maven2/org/hippoecm/hst/gettingstarted-ecm/1.01.00-SNAPSHOT/gettingstarted-ecm-1.01.00-20080904.141142-1.war
mv gettingstarted-ecm-1.01.00-20080904.141142-1.war cms.war
#demo site:
wget http://repository.hippocms.org/maven2/org/hippoecm/hst/gettingstarted-site/1.01.00-SNAPSHOT/gettingstarted-site-1.01.00-20080904.141142-1.war
mv gettingstarted-site-1.01.00-20080904.141142-1.war site.war
#tomcat pakt de war's automatisch uit bij een restart
/etc/init.d/tomcat restart

zie ook http://www.onehippo.org/cms7/delve_into/quickstart_in_existing_container.html

Hierna kan er ingelogd worden met admin/admin: http://localhost:8080/cms/

Personal tools