Installatie Magento

From Wowww mediawiki

Jump to: navigation, search

Contents

Minimale systeemeisen

 • PHP 5.2 of hoger
 • MySql 4.1.20 of hoger
 • modrewrite
 • pear
 • pdo
 • pdo_mysql
 • curl
 • dom
 • gd
 • hash
 • iconv
 • mcrypt
 • pcre
 • simplexml

Installatie via SSH

Vervang SUBDIRECTORY door de map waarin magento geïnstalleerd moet worden.

mkdir SUBDIRECTORY
cd SUBDIRECTORY
wget http://www.magentocommerce.com/downloads/assets/1.3.1.1/magento-1.3.1.1.tar.gz
tar -zxvf magento-1.3.1.1.tar.gz
mv magento/* magento/.htaccess .
chmod o+w var var/.htaccess app/etc
chmod -R o+w media
./pear mage-setup .
./pear install magento-core/Mage_All_Latest-stable
rm -rf downloader/pearlib/cache/* downloader/pearlib/download/*
rm -rf magento/ magento-1.3.1.1.tar.gz

Nadat magento gedownload is, moet magento via de web-based installer geïnstalleerd worden.

Het installeren van de dutch language package

./pear install magento-community/dutch_NL

Om updates en modules te installeren is het verstandig de rechten vast goed te zetten.

chown APACHE_USER.www-data MAGENTO_DIRECTORY -R
chmod 775 MAGENTO_DIRECTORY -R

Updaten via SSH

Zorg dat Apache genoeg rechten heeft op alle mappen en bestanden van Magento.

0644 voor bestanden, en 0775 voor mappen zou moeten volstaan.

# all commands are to be ran from the root Magento folder.
# help on all available PEAR commands:
./pear help
 
# set preferred stability for installed/upgraded packages (alpha,beta,stable):
./pear config-set preferred_state beta
 
# initial installation from downloader package:
./pear mage-setup .
./pear install magento-core/Mage_All_Latest
 
# install additional extension:
./pear install magento-community/Some_Extension
 
# list available upgrades
./pear list-upgrades
 
# upgrade a package
./pear upgrade magento-core/Mage_Package
 
# uninstall a package
./pear uninstall magento-community/Unwanted_Package

Module installeren

Ga naar http://www.magentocommerce.com/extension/ en zoek de module die je wilt installeren. Bij de module staat een knop "Get extension key", klik hier op om de key te zien. Kopieer de key (bijvoorbeeld: magento-core/Mage_Ideal)

Log in als administrator en ga naar System > Magento Connect > Magento Connect Manager Plak de key en klik op Install, de module wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd. Wanneer er extra (pear) modules nodig zijn, zullen deze ook automatisch worden mee geïnstalleerd.

Tip: Wanneer de module die je wilt installeren nog in Beta is maar je wilt hem wel testen, ga dan naar het tabblad settings en verander de preferred state in Beta.

Layout aanpassen

Om snel de "look and feel" van magento aan te passen kun je het beste de CSS files in /skin/frontend/default/default/css/ aanpassen.

Voor een gedetailleerde beschrijving hoe je zelf je eigen layout kunt maken is deze guide aan te raden: Magento Design Guide

Mail.php aanpassen voor IIS

Out of the box mailt magento niet via een IIS mailserver. Hiervoor moet Mail.php in \lib\Zend aangepast worden:

Vervang de regel $this->_storeHeader('From', $from, true); door $this->_storeHeader('From', $email, true); Deze regel staat in de functie setFrom.

Handige links

Personal tools