Installatie MediaWiki

From Wowww mediawiki

Jump to: navigation, search

Contents

Beschrijving installatie mediawiki op debian

Prerequisites : MySQL en Apache+mod_php reeds geinstalleerd. Deze zijn op onze servers via apt-get geinstalleerd omdat we graag eenvoudig updates willen installeren. We hebben er niet voor gekozen om de mediawiki te apt-get-ten omdat we meerdere wikis naast elkaar willen draaien.

MediaWiki software

Ga naar Mediawiki-downloadsite. Downloaden, uitpakken in een eigen folder.

mkdir /opt/wikis/<mijnwiki>Voorbereiding
cd /opt/wikis/<mijnwiki>
sudo wget http://download.wikimedia.org/mediawiki/1.13/mediawiki-1.13.3.tar.gz
sudo tar -xzf mediawiki-1.13.3.tar.gz

Configuratie MySQL

Maak een database en een user aan voor de wiki, gemakshalve als de mysql root user. De mediawiki user krijgt nu alle rechten in de mediawiki installatie, wellicht kan dit nog ge-finetuned worden.

sudo mysql -u root
CREATE USER 'mijnwikiuserdb'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mijnwikiuserpassword';
GRANT ALL ON mijnwikiuserdb.* TO 'mijnwikiuser'@'localhost';

Configuratie Apache

Ik doe dit de debian way, het kan altijd nog eenvoudiger :)

cd /etc/apache2/sites-available
sudo nano <mijnsite>.conf
 
<VirtualHost *:80>
ServerName <mijnwiki>.wowww.nl
AddType application/x-httpd-php .html
DocumentRoot /opt/wikis/<mijnwiki>/
 
<Directory /opt/wikis/mediawiki-1.13.2/ >
Options +FollowSymLinks
AllowOverride All
order allow,deny
allow from all
</Directory>
 
# some directories must be protected
<Directory /opt/wikis/<mijnwiki>/config/ >
Options -FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /opt/wikis/<mijnwiki>/upload>
Options -FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
</VirtualHost>
 
sudo a2ensite mijnwiki.conf
sudo /etc/apache2/sites-available$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

DNS????

Maak een alias aan in de dns die wijst naar de server waar de wiki wordt gehost. Dit is in de hiervoor beschreven setup handig omdat er gebruik gemaakt van van virtualhosts en we daar wel in terecht moeten komen. Een alternatief is natuurlijk je host-file aanpassen, linux /etc/hosts, windows c:\windows\system32\drivers\etc\hosts en daarin een regeltje opnemen met <mijnwiki>.<mijnhost> en bijbehorend ip-adres. Browse vervolgens naar http://mijnwiki.mijnhost en als alles in orde is kom je bij het setup screen van mediawiki die je waarschuwt om je config folder writable te maken.

Dat doen we:

cd /path/to/wiki
sudo chmod a+w config

Beantwoord de mediawiki vragen. Kopieer de LocalSettings.php uit de config folder in de installatiedirectory van mediawiki. Template:WarningDenk eraan om daarna de rechten aan te passen van LocalSettings.php. De config folder kan verwijderd worden.

Maak wiki private

Geleend uit MediaWiki Voeg de volgende regels toe aan LocalSettings.php

# Disable reading by anonymous users
$wgGroupPermissions['*']['read'] = false;
 
# But allow them to read e.g., these pages:
$wgWhitelistRead = array ( "Main Page", "Special:Userlogin", "Wikipedia:Help");
 
# Disable anonymous editing
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;
 
# Prevent new user registrations except by sysops
$wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = false;

Configure Email

In LocalSettings.php $wgEnableEmail op true zetten, en toevoegen (voor smtp configuratie)

$wgSMTP = array(
'host' => "mail.example.com", //could also be an IP address
'IDHost' => "example.com",
'port' => 25,
'auth' => true,
'username' => "my_user_name",
'password' => "my_password"
);

Extensions op deze wiki

Personal tools