Java 6 op Debian

From Wowww mediawiki

Jump to: navigation, search

Java 6 kun je natuurlijk gewoon uitpakken in een foldertje, maar dan krijg je geen automatische updates en een door apt installatie. Het idee hierachter is wel de repositories van debian gebruiken, de unstable in dit geval, maar stable te preferen bij updates. Alle dank aan dit artikel.

  • Unstable repository toevoegen
  • Apt-get configureren
  • Stable prefereren boven unstable indien aanwezig
sudo nano /etc/apt/sources.list
### unstable #######
deb http://ftp.debian.org/debian/ unstable main non-free
 
# Add a line to /etc/apt/apt.conf.d/70debconf:
 
#Pre-configure all packages with debconf before they are installed.
#If you don't like it, comment it out.
DPkg::Pre-Install-Pkgs {"/usr/sbin/dpkg-preconfigure --apt || true";};
APT::Cache-Limit "100000000";
 
# Created /etc/apt/preferences:
 
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 700
 
Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 600
 
# Run apt-get update
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jdk

Om er voor te zorgen dat de juiste java versie ook daadwerkelijk gebruikt wordt, doe een

update-alternatives --config java
Personal tools