Patch toepassen en maken

From Wowww mediawiki

Jump to: navigation, search

Maken van een patch

Patch maken van een bestand:

diff -up  /origineel/bestandsnaam  /nieuw/bestandsnaam > fixes.patch

Recursieve patch maken

diff -rupN origineel/mijnmodule/ modules/mijnmodule/ > allfixes.patch

Een patch toepassen

Als de patch relatief gemaakt is aan de (drupal)root:

cd [drupalroot]
patch -p0 mymodule.module < mymodule_fix1.patch

Als de patch relatief is gemaakt aan de te patchen files

cd [tepatchendirectory dir]
patch -p1 mymodule.module < mymodule_fix1.patch

De optie -p geeft aan hoeveel subdirectories er genegeerd moeten worden in het patch bestand

Personal tools