ProFTPD virtual users

From Wowww mediawiki

Jump to: navigation, search

ProFTPD virtual users

ProFTPD maakt standaard gebruik van de /etc/passwd file, users die daar in staan kunnen inloggen op de de ProFTPD server. Nadeel is dat deze users in principe ook een ssh verbinding kunnen opzetten. Om dit te voorkomen kunnen virtual users gebruikt worden. Een virtual user kan alleen op de ProFTPD server inloggen.

Met ftpasswd kan een virtual user gemaakt worden. De syntax is:
ftpasswd --passwd --name xxxxxx --home yyyyyy --shell /bin/false --uid abcd

De home dir moet bestaan. Users moeten een eigen uid hebben.

Default gebruikt ftpasswd ftpd.passwd als passwd file. ftpasswd moet uitgevoerd worden in de directory waarin deze file staat.

ProFTPD configuratie:
In proftpd.conf de regel AuthUserFile /etc/proftpd/ftpd.passwd toevoegen.
De file ftpd.passwd in /etc/proftpd/ plaatsen.

Personal tools