SugarCRM

From Wowww mediawiki

Jump to: navigation, search

SugarCRM is te downloaden op de website

Campaign maken
Problemen oplossen

  • Uploaden van grote modules lukt niet
In SugarCRM: Admin > System Settings,ga naar Advanced sub-panel. Verhoog de "Maximum upload size"  in bytes naar de gewenste grootte.

Verder in de php.ini wijzigen

post_max_size = 64M
upload_max_size = 64M
max_execution_time = 1000
max_input_time = 60
memory_limit = 128M
Personal tools