Tomcat 6

From Wowww mediawiki

Jump to: navigation, search

Bijbehorende apache site http://tomcat.apache.org/. Download laatste tomcat6 (tomcat6 niet aanwezig in standaard debian repositories)

wget http://apache.mirror.versatel.nl/tomcat/tomcat-6/v6.0.18/bin/apache-tomcat-6.0.18.tar.gz

Voor debian/ubuntu : als jet tomcat met het handje hebt gedownload, geen apt-get, dan zoou je onderstaande kunnen doen voor een autostart:

Tomcat autostart scrippie voor in /etc/init.d/

# Tomcat auto-start
#
# description: Auto-starts tomcat
# processname: tomcat
# pidfile: /var/run/tomcat.pid
 
ENABLED=0
 
if [ -f /etc/default/tomcat ]; then
. /etc/default/tomcat
fi
 
if [ "$ENABLED" = "0" ]; then
exit 0
fi
 
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre
export JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dsolr.solr.home=/opt/solr"
export CATALINA_OPTS="-Xms64m -Xmx64m"
 
case $1 in
start)
sh /opt/tomcat6/bin/startup.sh
 ;;
stop)
sh /opt/tomcat6/bin/shutdown.sh
 ;;
restart)
sh /opt/tomcat6/bin/shutdown.sh
sh /opt/tomcat6/bin/startup.sh
 ;;
esac
exit 0

Script vervolgens executable maken en aanmelden (maakt automatisch symlinks naar juist runlevel folders):

chmod 755 /etc/init.d/tomcat
update-rc.d tomcat defaults
Personal tools